Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Rehberlik 5

  • Organize Sanayi Bölgesi Gürlek Honaz / DENİZLİ
  • 0 258 502 12 12
    0 533 033 88 33
  • info@dostekkoleji.com

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

ÖLÇÜLÜ VE DÜZENLİ YAPILAN HER ÇALIŞMANIN SONU BAŞARILI OLUR!..

Bu bölümde, düzenli, bilinçli ve planlı bir çalışma için yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur. Verimli çalışma gerçekleştirilmesi gereken aşamaları dikkatle inceleyeceğiz ve uygulamaya çalışacağız. Çalışma konusunda yaşanan problemler benzerdir, çözüm yolları da benzerdir. Önemli olan bu çözümleri uygulamaktaki ustalıktır.

Kişiyi yaşam karşısında güçlü kılan yaşam hedefleri ve bunları gerçekleştirmek için sarf ettiği çabadır. Doğru hedef ve bilinçli çaba her öğrenciyi hedeflediği başarıya götürür.

Hedef Belirlemek Neden Önemlidir?

Geleceğe yönelik hedefler kişiye öncelik sırasına göre aşılacak engellerle ilgili bir yaşam bir yaşam programı sunar. Geleceğe yönelik hedeflerin aşamaları doğru oluşturulduğunda, kişi enerjisini hedefi doğrultusunda çok daha etkin bir biçimde kullanılabilir. Üniversite Hazırlık Sürecinde Hedefimize 
Kendinizi Tanıyın: Hangi alanlarda daha yetenekli olduğunuzu, nelere ilgi gösterdiğinizi, gelecekte nasıl bir yaşam istediğinizi tanıyın.
Hedefinizi Tanıyın: Ulaşmak istediğiniz mesleğin çalışma koşullarını, bu meslek için gereken nitelikleri araştırın.
Gücünüzü Tanıyın: Hedeflerinize ulaşmak için ne kadarlık bir net gücüne ihtiyacınız olduğunu ve şu anki birikiminizi belirleyin. Gerçekçi olmayacak kadar yüksek ya da ulaşabileceğinizin çok altında kalan yaşam hedeflerinin sizi hem başarısızlığa hem düş kırıklığına sürükleyeceğini unutmayın.
Gücünüzü Geliştirmek Elinizde 
Hedefler, yapmamız gereken çalışmaların planlanmasında bize yol gösteren kılavuzumuzdur. Hedefe ulaşmak, bilinçli ve disiplinli bir çabayı zorunlu kılar.

Hedefinize Yönelik Olarak Gelişebilme İçin;

Hedeflerinizi gerçekçi biçimde tanımlayın.
Ne kadarlık bir gelişme hedefi belirleyeceğinizi saptayın.
Çalışmalarınız engelleyen nedenleri belirleyin.
Zamanı en iyi biçimde değerlendirmek için çalışma programı belirleyin.
Çalışma zamanlarını verimli biçimde değerlendirmenizi sağlayacak öğrenme tekniklerini kullanın.
Sınavda zamanı etkili biçimde değerlendirmek için sınav tekniğinizi geliştirin.

Hayatınız Kimin Denetiminde?

Çalışmaya başlamak ve bunu verimli biçimde sürdürmek konusunda temel faktörlerden biri, kişinin hayatıyla ilgili sorumluluk ve kararları almak konusundaki istekliliğidir. Bu ise çalışma için "iç disiplin" geliştirilmesini gerektirir. 
Hayatınızla ilgili sorumluluğu rastlantılara bırakırsanız çalışmanızı engelleyecek pek çok sebebiniz olacaktır. Eğer hayatınızla ilgili sorumluluğun bütünüyle size ait olduğunu kabul ederseniz çalışmaya başlamanız ve sürdürmenizi engelleyen sebeplerden hiçbiri sizi çalışmalarınızı programlamaktan ve sistemli olarak yürütmekten alıkoyamaz.

Verimli Çalışma; Programlı Çalışmadır

Zamanı programlamak yaşamı programlamaktır. Başarıya ulaşmak isteyen gencin zamanı günlük olayların akışı içinde rastlantılara bırakmadan, amacı doğrultusunda, planlı olarak kullanması gerekir.

Çalışma Programınızı Hatırladınız Mı?

İyi bir program "ne zaman çalışmalıyım" , "neyi çalışmalıyım", ne kadar çalışmalıyım", "nasıl çalışmalıyım" sorularına yanıt verebilmelidir.

Ne Zaman Çalışmalıyım?

Öğrenciler, çalışma zamanlarını ayarlama yönünden farklılık gösterirler. 
Bir yanda, zaman buldukça, istek duydukça, sınavlardan hemen önce  çalışarak “ toplu öğrenme” yapan öğrenciler bulunur. Bir taraftan çalışmaları zamana dağıtıp programlı olarak sürdürerek “ aralıklı öğrenme” yapan öğrenciler vardır.
Uzun dönemli ve kalıcı bir öğrenme için çalışmayı en verimli olunan zamanlara düzenli aralıklarla dağıtarak programlamak gerekir.

Neyi Çalışmalıyım?

Belleğimize ulaşan herhangi bir bilgiyi kendimiz için anlamlı kılmaz  ve düzenli aralıklarla tekrarlamazsak kısa sürede unuturuz.
Bu nedenle haftalık ders çalışma programı düzenlenirken yeni işlenen konulara öncelikli olarak yer verilmelidir. Bu konularla ilgili çalışmalardan kalan zamanlara daha önce öğrenilmiş konulardan o haftanın planına alınacak olanlar dengeli biçimde yerleştirilmelidir.

Nasıl Çalışmalıyım?

Konularla ilgili çalışmalar planlanırken, o konudaki öğrenme miktarının doğru değerlendirilmesi ve çalışma tekniğinin buna göre değerlendirilmesi gerekir.

Öğrenme Amaçlı Çalışmalar: Yeni edinilen uygulama ve yorumlamakta güçlük çekilen bilgilerle ilgili çalışmalardır. Bilginin ana kavram ve kurallarının analizi, bol ve değişik soru çözümü yoluyla kullanma gücünün geliştirilmesi amaçlanır. Bu tür çalışmalarda eksiklerin belirlenmesi ve en kısa sürede giderilmesi öğrenme miktarının artması açısından zorunludur.
Koruma ve Süratlenme Amaçlı Çalışmalar: Konu özelliklerinin iyi bilindiği, öğrenilmiş koşullarla ilgili süreli test çözümü çalışmalardır. Amaç; bilgilerin düzenli tekrarlar yoluyla korunması ve hızlı kullanma becerisinin geliştirilmesidir.

Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?

Haftalık bir program hazırlanırken günlük etkinliklerin ayrı ayrı gözden geçirilmesi gerekir. Okula gidiş-geliş saatleri, çalışma ve tekrar yapmak için ayrılan süre (başlayış-bitiş saatleriyle), yemek için verilen aralar, dinlenme, gezme ve hobiler için ayrılabilecek zaman belirlenir.
Uygulanabilir bir program hazırlayabilmeniz için her hafta ihtiyacınıza göre tüm bu etkinlikleri yeniden gerçekçi biçimde planlamanız gerekir.
Haftalık çalışma programı düzenlenirken en verimli saatlerin çalışmaya ayrılmasına dikkat edilmelidir. En verimli  çalışma ikişer saatlik dilimler halinde gerçekleştirilendir. Bu sürenin; kısa çalışma  (40 dk.) tekrar (10 dk.) ve dinlenme (10 dk.) tekrar çalışma (40 dk.) biçiminde yürütülmesi önerilir.

Planlanan çalışmalar, hafta içinde belirlenen çalışma gün ve saatleri dikkate alınarak zamana dağıtılmalıdır.
Çalışma programı hazırlandıktan sonra çalışma odasında görülebilecek bir yere asılmalı ve günlük çalışmalar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Haftalık Çalışma Programı Hafta Sonu Gözden Geçirilerek:

Zamanı kullanmada yeterlilik,
Gerçekleştirilemeyen çalışmalar,
Çalışılan konularda belirlenen eksiklikler, açısından değerlendirilmeli ve bir sonraki haftanın programında bu aksamalar giderilmelidir.
Verimli Öğrenme Nedir, Nasıl Sağlanır?
Verimli çalışma, düzenli bir çalışma ortamında, önceden hazırlanmış bir plana uygun ve dikkati çalışılacak konuya yoğunlaştırarak yürütülen çalışmadır.

Bilginin alınması (anlama) işlenmesi (öğrenme) ve hızlı kullanma becerilerinin geliştirilmesi (süratlenme) aşamalarında doğru öğrenme tekniklerinin uygulanması yoluyla verimli bir öğrenmenin sağlanması mümkündür.
Derse ön hazırlıkla gelerek, aktif dinleyerek, anlaşılmaya noktaları soruya dönüştürerek, düzenli notlar tutarak dersi daha iyi anlayabiliriz.
Alınan bilgiler kullanılabilir ve korunabilir bilgilere dönüştürmek için evde zaman ve içerik açısından iyi düzenlenmiş bir çalışma programı hazırlayabiliriz.

Öğrendiğiniz bilgileri zamana karşı hızlı kullanabilme becerisini geliştirebilmek için süratlenme amacıyla düzenli aralıklarla süreli test çözümü yapabiliriz.

     Başlamak için geç kalmış sayılmazsınız. Gücünüze güvenmeniz, gerçekçi ve uygulanabilir bir çalışma programı hazırlamanız ve başarabileceğinize inanmanız yeter. Her gün, amacınız doğrultusunda yapacağınız küçük bir adım, ilerdeki yıllarda büyük başarılar getirecektir.

Neden Düzenli Tekrar Yapmalısınız?

Bir öğrenme olayında sonra öğrenilenlerle ilgili bilgileri hatırlanma oranı önce biraz artar sonra hızla azalır. Bunun nedeni bize ulaşan tüm bilgilerin önce “kısa süreli belleğe” gelmesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra daha uzun süreli korumanın olduğu “uzun süreli belleğe”  transferidir. “Kısa süreli bellek” te az miktarda kısa sürede korunabilir. İlk öğrenme anından başlayarak yaptığınız tekrarların sayısı ve düzenliliği, bilgi kaybınızı en aza indirerek zaman kazanmanızı ve daha hızlı gelişmenizi sağlayacaktır.

Tekrar Programı Nasıl Uygulanır?

Düzenli tekrarlardan oluşan tekrar programının, hatırlanan miktarın düşünmeye başladığı noktadan itibaren uygulanması gerekir.
1.  Tekrar:Öğrenme çalışmasının hemen sonunda yapılacak 10 dakikalık bir tekrar, hatırlanan miktarın  bir gün korunmasını sağlar.
2.  Tekrar: Öğrenme çalışmasında yaklaşık 24 saat sonra yapılacak. 5-10 dakikalık tekrar öğrenilen bilginin bellekte bir hafta saklanmasını sağlar.
3.  Tekrar: Bir hafta içinde yapılan 5-10 dakikalık tekrar öğrenilenleri bir ay bellekte saklanmasını sağlar.
4.  Tekrar: Bilgi öğrenildikten bir ay sonra yapılacak 5-10 dakika sonra tekrar bilgilerin uzun dönemli bellekte son derece güçlü biçimde yerleşmesini sağlar.

Dikkat: 1. tekrar, notları gözden geçirilmesi yoluyla gerçekleşir. Diğer üç tekrar da  bir kağıda, hiçbir yere bakmaksızın konuyla ilgili hatırlananların tümü yazılmalı ve daha sonra notlardan kontrol edilerek eksikler düzeltilmelidir. Her tekrar çalışmasından sonra, konu ile ilgili soruların çözümü yoluyla tekrarlanan bilgilerin pekişmesi sağlanmalıdır.