Nasıl Ders Çalışırım?

Rehberlik 5

  • Organize Sanayi Bölgesi Gürlek Honaz / DENİZLİ
  • 0 258 502 12 12
    0 533 033 88 33
  • info@dostekkoleji.com

Nasıl Ders Çalışırım?


Ders Çalışma Taktikleri

Matematik Dersini Nasıl Çalışmalıyız?

Okulda öğretmeninizin anlattığı konuları dinleyerek öğrenmede ele alınan hususlara dikkat ederek izlemeye çalışınız. Matematikte anlatım azdır, bir kural verilir ve o kuralla ilgili örnek sorular çözülür. Matematik dersi genellikle öğretmen desteğinin en çok gerekli olduğu derslerden biridir. Verilen kuralı kavramadan soruları çözmek pek mümkün değildir. Önce kural öğrenilmeli onunla ilgili örnek sorular çözülmeli kitaptan soru çözerek hazırlık yapılıyorsa çözümlü sorular incelenmelidir. Daha sonra bu konudan bol pratik yapılmalı veriler değiştirilerek çözülen örnek sayısı arttırılmalıdır. Sınıfta öğretmeninizin yaptığı konuyla ilgili testteki netler gözden geçirilmeli yapılmayan sorular üzerinde durulmalıdır. O konularla ilgili değişik soru tipleri inceleyebilmek için derginizdeki ve değişik kitaplardaki soruları çözmelisiniz. En çok zorlanılan konudan bol örnek çözülmelidir. Geometri dersi yorum ve bakış açısı gerektirdiğinden pratik arttıkça şekillerden hayal edebilmeniz kolaylaşacaktır. Bu ders devamlı tekrar gerektiren derstir. Konu biriktirmeden zamanında tekrar yapılmalıdır.

Türkçe Dersini Nasıl Çalışmalıyız?

Sorular gramer, edebiyat bilgilerini ölçmenin yanında daha çok kavrama gücü, ilişki kurma yeteneği gerektirdiğinden sadece bilgi yeterli değildir.
Yetenekli ve bilgi düzeyi yeterli olanların başarılı olma şansı fazladır. Türkçe’den en faydalı çalışma bol kitap okuma olarak tavsiye edilebilir. Bu arada gramer bilgilerinin öğrenilmesi de ihmal edilmemelidir.

Biyoloji Dersi Nasıl Çalışılır?

Biyoloji dersi öğrenmeye dayalı bir derstir. Hazırlanırken konuyu okuyunuz. Derste öğretmen konuyu anlatırken not tutmalı, vurguladığı şeyleri yıldız koyarak altı çizerek belirginleştirmelidir.
Kendiniz çalışırken çıkardığınız soruları öğretmeninize sorunuz. Aldığınız notları evde temize geçirerek konuyu bir kere daha tekrar ediniz. Konu ile ilgili hazırlanmış test kitaplarının özetlerini okuyup sorularını çözünüz. Püf noktaları öğreniniz. Takıldığınız soruları hocalarınıza sorunuz. Hiçbir soruya önemsiz anlamasam da olur demeyin. O sorudaki püf noktası önemli bir konunun ana fikri olabilir.

Kimya Dersine Nasıl Çalışmalıyız?

Ders bir öğretmenden dinleniyorsa çok dikkatli dinlenmeli, önemli notlar not edilmeli, püf noktaları iyi tespit edilmelidir. Teorik bilgilerin yeterli olduğu anda bu bilgiler test çözerek pekiştirilmelidir. Konu hakimiyeti, sezgi ve dikkat kimyada basari göstermenize yetecektir. Kimyada üniteler arasındaki bağlantılar açık ve net olarak görülebilir, şekildedir. Derslerde bir sonraki konu önceki ünitelerin üzerine bina edilmektedir

Fizik Dersine Nasıl Çalışmalıyız?

Derse gelmeden önce, elinizdeki fizik kitabından o gün islenecek konunun teorik kısmını ve birkaç tane de soru çözülüp gelinmesi derse giriş için önemlidir. Anlaşılmayan yerler mutlaka sorulmalıdır. 
Dersten sonra, dersin olduğu günün akşamı konuyu mutlaka tekrar etmeli, derste sorulan soruların evde bir daha çözülmesi faydalıdır.