Kalite Politikamız

Okulumuz 3

 • Organize Sanayi Bölgesi Gürlek Honaz / DENİZLİ
 • 0 258 502 12 12
  0 533 033 88 33
 • info@dostekkoleji.com

Kalite Politikamız

 • İdari, Öğretmen ve öğrenci işbirliği ile kaliteli mesleki eğitim öğretim hizmeti vererek çağın gereksinimlerini karşılayacak potansiyel insan gücü oluşturmak
 • Çalışanların kişisel gelişimlerini sağlamak ve bireyleri en iyiye ulaştırmak, yönlendirmek ve motive etmek için eğitimlere önem vermek
 • Eleştirel düşünme ve iletişim becerileri yüksek, özgüven sahibi, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirmek
 • Kurum içi ve kurum dışı unsurlar arasında iletişimde süreklilik sağlamak
 • Takım ruhunun oluşturulması gibi ortak değerler yaratmak
 • Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu teknik personel açığını karşılayarak paydaş memnuniyetini sağlamak
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sistemin etkinliğini sürekli iyileştirerek geliştirmek
 • Okulumuzu etkileyen iç ve dış hususlarla ilgili faaliyetler planlayarak öngörülü davranmak, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri belirleyerek sürekli iyileştirme sağlamak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yasal mevzuatının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirecek, tehlikelerimizi belirleyecek, risklerimizi değerlendirerek yok edecek ya da kabul edilebilir seviyeye indirecek insan gücü yetiştirmek
 • Dünya gelişimini takip ederek öğrencilerin bilgi, becerilerini geliştirmek, proje üretebilmelerini sağlamak ve hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak